Johnson Metall Group bildades under namnet BecoTek Metal Group i februari 2007. Koncernen bildades genom en sammanslagning av Johnson Metall, med huvudkontor i Örebro Sverige, och BecoTek med huvudkontor i Åmot Norge. De båda företagen har sedan tidigare en gemensam historia genom att BecoTek under namnet Johnson Metall AS var dotterbolag till Johnson Metall AB fram till 1998.

Johnson Metall Group gjuter och bearbetar produkter i kopparlegeringarna brons och mässing. Koncernen är specialiserat mot lagerindustrin, glidlager i brons samt lagerkomponenter till rullningslagerindustrin. Koncernen är en av de större aktörerna i världen i båda segmenten.

Koncernen, med huvudkontor i Örebro Sverige, har idag enheter i Sverige, Finland, Norge, Danmark. Antal anställda uppgår till ca 250.