KvalitetJohnson Metall Group ska alltid leverera produkter och tjänster som svarar mot de krav och förväntningar som kunden har.

Detta åstadkommer vi genom att:

  • Kontinuerligt utvärdera att kvalitetssystemet uppfyller kraven i ISO 9001.
  • Ständigt arbeta med förbättringar för att utveckla verksamheten.
  • Sätta mål på verksamheten och kontinuerligt följa upp dessa.
  • Informera och utbilda medarbetarna så att kvalitet blir allas ansvar.
  • Ställa krav på leverantörer av förnödenheter.
  • Skapa långsiktiga och förtroendeingivande relationer.