7D5W9165Brons har en unik förmåga att klara det hårda klimat som ofta råder i marin miljö.
Johnson Metall har erfarenheten av de olika bronslegeringarna och kan erbjuda rätt legering för gällande krav och miljö.
Vår maskinverkstad är modern och har de bästa förutsättningarna för att klara kundens krav på toleranser, ytkrav och rätt kvalité.
Vårt labb har stor erfarenhet av dokumentation, certifikat och klassning av material, vilket ofta är en förutsättning/krav för att få leverera detaljer till kunder inom marin och offshore.
Godkännanden och granskningar från alla stora certifieringsorgan i offshore- och marinindustrin garanterar produkter av hög standard.